Ge din hygienrutin en grön uppdatering och bidra till en mer hållbar värld med oss!

Lika självklart som att vi strävar efter ett jämställt sexliv, lika självklart är det för oss att ta vårt miljömässiga ansvar. Genom att vara ett nystartat företag har vi fördelen att från början kunna säkerställa att Aima Sense håller en hög nivå när det kommer till hållbarhet. Vi kommer att hålla vår planet i handen genom hela vår resa, från start till mål. 

I framtagningen av våra intimhygienprodukter har vi gjort val baserade på hållbarhet, allt från val av fabriker som ska ta fram produkterna till val av material och ingredienser. Vårt val är naturligt, hållbart, och fritt från tillsatser och parfymer. Vi är därför mycket stolta över att kunna erbjuda produkter där varje ingrediens, material, förpackning, ja ner till minsta beståndsdel är noga avvägd för att vara det bästa för dig och vår planet.

Val av fabriker baserat på deras hållbarhet

Fabriken som förser oss med våra A.S-tamponger är certifierad med ISO 14001 miljöledningssystem och ISO 9001 kvalitetsledningssystem. Certifieringarna innebär att du kan känna dig trygg med att allt produceras på ett hållbart sätt och att fabrikerna i sin tur kan ställa krav på sina leverantörer.

Aima Sense tar ansvar genom alla led. Som en förutsättning för att få äran att vara vår samarbetspartner och leverantör ställer vi höga krav. Innovativa leverantörer som ser hållbarhet och omställning till det hållbara som en självklarhet. 

Varför är inte vår A.S produkt ekologisk? 

Vissa val är inte lika självklara för kunden som andra. Visst hade vi kunnat använda ekologisk bomull till våra A.S-tamponger, men valet föll istället på hållbart framtagen viskos sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi diskuterade materialval med ingenjörer på området och kom snabbt fram till att den ekologiska bomullen ska sparas till plagg och varor som ska vara länge. Den ekologiska bomullen kan inte produceras i överflöd och att framställa en produkt med ett användningsområde på ett par minuter i ekologisk bomull kändes inte rätt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Ytterligare en produkt att använda och slänga?

Många kvinnor tar en dusch efter sex, oavsett om behovet av en dusch fanns före sexet eller inte. Duschen kan alltså ses som en “extra dusch”. En grov uppskattning är att en vanlig dusch på 5 minuter med en standarddusch på ca 9,5 liter per minut kan förbruka ungefär mellan 47 till 51 liter vatten. Detta är dock bara en uppskattning och mängden vatten kan variera beroende på faktorer som vattenflödeshastighet, duschens effektivitet och individuella duschtider. Våra After Sex-produkter ersätter den onödiga duschen, bindan och mängder med papper. Utöver att A.S kan minska klimatavtrycket eftersom den ersätter andra tillvägagångssätt som är mer energikrävande, så ger den dessutom dig en mycket behaglig känsla efteråt. Helt klart win-win, om du frågar oss!